Inloggen Open een account
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
ACTIVUM

Een activum is een middel met economische waarde dat een individu, bedrijf of land bezit of controleert met de verwachting dat het een toekomstig voordeel of winst zal opleveren. Bij Forex kunnen activa betrekking hebben op in bezit zijnde valuta.

ARBITRAGE

Het is een strategie waarbij een activum gelijktijdig op verschillende markten wordt gekocht en verkocht om te profiteren van de ongelijke prijsverhoudingen.

AUSSIE

Australische dollar

B
BAND

Het is het bereik dat een valuta mag bewegen ten opzichte van een andere valuta op basis van vooraf door de lokale overheid bepaalde voorwaarden. Het wordt ook wel Trading Band genoemd.

BANKRENTE

De rente waartegen de centrale bank leningen verstrekt aan binnenlandse banken. De bankrente is van invloed op de leenrente van commerciële banken.

BASISVALUTA

Basisvaluta is de eerste valuta in de notering van een valutapaar. In USD/JPY bijvoorbeeld is USD de basisvaluta. De basisvaluta staat altijd als eerste in het paar.

BASKET OF MANDJE

Een mandje is een verzameling van meerdere effecten - aandelen, valuta, enz. die een vergelijkbaar thema hebben of bepaalde criteria delen.

BBP (BRUTO BINNENLANDS PRODUCT)

Het BBP is een monetaire maatstaf voor alle goederen en diensten die een land in een bepaalde periode produceert.

BEAR MARKET

Een bear market ontstaat wanneer een markt langdurige koersdalingen doormaakt. Een berenmarkt kan weken of maanden aanhouden. 

BETALINGSBALANS

Alle betalingen tussen de inwoners van een land en de rest van de wereld gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar, worden opgenomen in de betalingsbalans.

BIED-LAATSPREAD

Bied-laatspread is het verschil in pips tussen de laatprijs (aanbod/verkoop) en de biedprijs (koop/verkoop).

BNP (BRUTO NATIONAAL PRODUCT)

Vergelijkbaar met het bruto binnenlands product, maar dit cijfer omvat ook alle inkomsten die van buiten de landsgrenzen komen.

BOD

De hoogste prijs die een koper wil betalen om op een gegeven moment een bepaald aantal aandelen van een aandeel te kopen.

BOLLINGER BANDS

Een bollinger band is een technisch analytisch hulpmiddel dat de prijzen en de veranderlijkheid van een financieel instrument in de tijd weergeeft.

BUITENLANDSE VALUTA

Een valuta die op een markt buiten het land van herkomst wordt gedeponeerd of geruild.

BULL MARKET

Een bullmarkt is wanneer de prijzen in een opwaartse trend terechtkomen. Die kan weken of maanden duren.

BORGSOM

Het bedrag dat je moet storten om een positie te openen.

C
CALL RATIO

Het rentepercentage voor daggeldleningen. Dit zijn leningen die onmiddellijk opeisbaar zijn.

CANDELSTICK GRAFIEK

Is een stijl van financiële grafiek die gebruikt wordt om koerstrends te beschrijven. Ze worden gebruikt door handelaren om mogelijke koerstrends te bepalen op basis van eerdere patronen.

CASH

Dit is een soort wisseltransactie die op dezelfde dag dat ze wordt gedaan wordt afgewikkeld. Dit is een term die meestal alleen op Amerikaanse markten wordt gebruikt.

CENTRALE BANK

Dit is de belangrijkste economische instelling van een land die de overheid en het commerciële bankwezen van geld voorziet. Deze instelling bepaalt ook de rente en ander monetair beleid en geeft geld uit.

CENTRAL RATIO

Dit is een wisselkoers voor een valuta ten opzichte van de Europese munteenheid. Elke munt kan zich binnen een kleine marge bewegen ten opzichte van de spilkoers.

CONTRACT

Hierbij wordt een overeenkomst gesloten om op een bepaald moment in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde valuta of optie voor een bepaalde periode te kopen of te verkopen.

CONVERSIE

Dit is het proces waarbij een in een bepaalde valuta geprijsd actief of passief wordt geruild tegen een actief of passief in een andere valuta.

CONVERTEERBARE VALUTA

Dit is een valuta die vrij in een andere valuta en voor elk doel kan worden omgezet zonder dat daarvoor toestemming van de betrokken centrale bank nodig is.

CROSS RATE

Dit is een wisselkoers die wordt berekend door de koersen van twee valuta's tegen een derde, meestal de Amerikaanse dollar, af te zetten. 

D
DAGHANDELAAR

Het doel is te profiteren van prijsschommelingen op zeer korte termijn. Een daghandelaar is iemand die binnen dezelfde dag een goed koopt en verkoopt. Dit type handel wordt het meest gedaan op de forexmarkt.

DAGHANDEL

Dit is de activiteit die wordt uitgevoerd door handelaren die op dezelfde dag posities kopen en verkopen. Daghandel kan een zeer winstgevende onderneming zijn, maar gaat ook gepaard met veel risico en onzekerheid.

DOJI

Dit is een veelvoorkomend patroon dat wordt gebruikt bij technische analyse. De candlestick formatie is erg klein, omdat het de open en sluit prijzen volgt die bijna gelijk zijn. In het Japans betekent "doji" "hetzelfde", verwijzend naar de zeldzaamheid dat de open- en sluitkoers precies gelijk zijn.

DUNNE MARKT

Een periode die gekenmerkt wordt door een laag aantal kopers en verkopers.

E
EUR

Dit staat voor de Euro, de munteenheid die door 19 van de 27 landen van de Europese Unie wordt gebruikt.

ENTRY LIMIT

Een order om een valuta of ander actief te kopen tegen een toekomstige prijs die de handelaar vaststelt. Als de markt in de tegenovergestelde richting beweegt is het mogelijk dat de order niet wordt gerealiseerd.

ENTRY STOP

Deze voorziening dient om handelaren te beschermen tegen zware verliezen en beschermt de winst. Dit is een instructie om te kopen of te verkopen als een aandeel of valuta een bepaalde koers bereikt. Een kooporder stelt een prijs in die hoger is dan de huidige koers, terwijl een verkooporder onder de huidige koers wordt gezet.

F
FED FUND RATE

De fed funds rate is de rente die depositobanken, spaarbanken en kredietverenigingen elkaar in rekening brengen voor dagleningen. Het geeft ook aan hoe de Federal Reserve aankijkt tegen de huidige stand van de geldhoeveelheid.

FEDERAL RESERVE (FED)

Centrale bank van de Verenigde Staten.

FOMC

Dit is een vertakking van de Federal Reserve, die het monetaire beleid in de Verenigde Staten dicteert.

FOREIGN EXCHANGE

De forexmarkt is de grootste, meest liquide markt ter wereld, waar dagelijks triljoenen dollars van eigenaar wisselen. Het kopen en verkopen van een valuta tegen een andere. Bij de online forexhandel gaat het om transacties buiten de beurs om.

FOREIGN EXCHANGE SWAP

Dit is het gelijktijdig kopen en verkopen van gelijke hoeveelheden van de ene valuta voor een andere, maar met twee verschillende valutadata. Meestal wordt dit gedaan om leningen in een vreemde valuta tegen voordeligere rentepercentages veilig te stellen.

FOREX

De term wordt het meest gebruikt als het gaat om de handel in vreemde valuta.

FUNDAMENTELE ANALYSE

Het gebruik van economische en politieke gegevens om de toekomstige bewegingen van de markten uit te werken.

FUNDAMENTALS

Rentepercentages, handelsbalans, groeipercentages en fundamentals zijn over het algemeen de macro-economische factoren die prijsbewegingen kunnen bepalen.

FX

Een afkorting die gewoonlijk wordt gebruikt voor de handel in vreemde valuta.

G
GELDIGHEID

Ook bekend als de "laatste handelsdag" moeten handelaren hun opties vóór deze dag sluiten om hun winst of verlies te realiseren.

GEKWALIFICEERDE ANNUÏTEIT

Bijdragen aan een gekwalificeerde annuïteit worden gedaan met dollars vóór belasting.

GOUDEN STANDAARD

Een monetair systeem waarin de economische standaardeenheid gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid goud. Dit systeem werd afgeschaft na de Grote Depressie van de jaren dertig.

H
HANDELSDATUM

De datum (dag, maand, jaar) waarop een transactie plaatsvindt.

HARD VALUTA

Een kenmerk is dat het weinig waarschijnlijk is dat de waarde ervan plotseling in waarde daalt. Elke valuta die gemakkelijk wordt verhandeld en omgezet in andere valuta.

HEDGING

Het is een geavanceerde strategie voor risicobeheer waarbij een handelaar probeert een positie te dekken door een andere te openen. Wordt over het algemeen opgezet als bescherming tegen eventuele verliezen.

HEFBOOMWERKING

Beleggers gebruiken hefboomwerking om hun koopkracht op de markt te vermenigvuldigen. Het verwijst naar het vermogen van een handelaar om marge te gebruiken om grotere transacties te doen. Hefboomwerking kan grotere winsten mogelijk maken, maar ook verliezen doen toenemen.

I
INFLATIE

Hierbij stijgen de prijzen en daalt de koopwaarde van geld. Inflatie wordt soms ingedeeld in drie soorten: Bestedingsinflatie, cost-push inflatie en ingebouwde inflatie.

INITIAL MARGIN

De vereiste eerste storting van onderpand voor het aangaan van een positie als garantie voor toekomstige prestaties.

J
J CURVE

De economische theorie die stelt dat het handelstekort van een land eerst zal verergeren na de waardevermindering van zijn munt.

K
KIWI

Nieuw-Zeelandse dollar

KOOPSIGNAAL

Dit is een signaal dat bepaald wordt door de technische analyse die een handelaar gebruikt. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zal dit signaal aangeven dat het een goed moment is om te kopen. Je merkt een koopsignaal op bij het analyseren van grafiekpatronen of ze kunnen automatisch worden berekend door handelsplatforms.

L
LEIDENDE INDICATOREN

De statistiek over economische activiteit die vaak vooruitloopt op veranderingen in groeicijfers en andere belangrijke prijsbeïnvloedende trends. Ze "leiden" tot het succesvol behalen van algemene bedrijfsdoelstellingen.

LEVERINGSDATUM

De dag waarop een aandelen-, obligatie- of optiehandel moet worden afgewikkeld. In FX wordt dit gewoonlijk de valutadatum genoemd.

LIJNGRAFIEK

De eenvoudigste grafiek om koersbewegingen gedurende enige tijd te volgen. Meestal wordt hij gebruikt in combinatie met andere grafieken om een inter-marktanalyse uit te voeren.

LONG

De verwachting van de handelaar dat de koers in de toekomst zal stijgen. Long posities in een aandelenportefeuille zijn aandelen die gekocht zijn en in bezit zijn.

LOONIE

Canadese dollar, CAD

LOT

Het gestandaardiseerde aantal eenheden dat bij een FX-transactie wordt verhandeld. Een standaard lot is gelijk aan 100.000 eenheden van de basisvaluta. 10.000 eenheden staat bekend als een Mini. 1.000 eenheden is een micro lot.

LIQUIDITEIT

Marktliquiditeit verwijst naar het vermogen van een markt om activa gemakkelijk en snel te kunnen kopen en verkopen. Als een activum een hoge liquiditeit heeft, betekent dat dat veel mensen het kopen en verkopen.

M
MARGE

Margehandel verwijst naar de praktijk van het gebruik van geleend geld van een makelaar om een financieel activum te verhandelen, dat het onderpand vormt voor de lening van de makelaar. Met marge kan je handelen met een hefboom en meer winst maken op prijsschommelingen, maar het kan ook je verliezen versnellen. Als je bijvoorbeeld handelt met een marge van 50:1, hoef je slechts $ 10 te riskeren om een transactie van $ 500 te openen.

MARGIN CALL

Een margin call is een verzoek van je broker om de hoeveelheid eigen vermogen op je rekening te verhogen. Dit wordt gedaan wanneer een handelaar niet genoeg onderpand heeft om potentiële verliezen te dekken.

MARKTORDER

Een marktorder is een order om een aandeel te kopen of te verkopen tegen de op dat moment beste beschikbare marktprijs.

N
NASDAQ

Een online wereldwijde marktplaats waar alle techgiganten staan vermeld.

NETTO WAARDE

De totale waarde van de activa die een bedrijf of persoon bezit minus de passiva.

O
OFFER

Het voorstel van een koper of verkoper om een goed te kopen of te verkopen. Het is ook de beste prijs waartegen gekocht kan worden.

OFF-QUOTE

Off-quote kan voorkomen als er een gebrek aan liquiditeit is in de markt waarin je wilt handelen. Het kan ook voorkomen in tijden van uitzonderlijk hoge volatiliteit op de markt. Dit betekent dat er enige tijd geen nieuwe prijzen op het geselecteerde instrument zijn geweest en dat deze laatste prijzen niet meer als marktprijzen kunnen worden beschouwd.

OPEN POSITIE

Dit is een transactie die tot stand is gekomen, een live transactie. Het kan een koop of verkoop zijn, long of short.

OVER THE COUNTER (OTC)

Dit is elke soort transactie die niet op een fysieke aandelenbeurs plaatsvindt.

OVERNIGHT

Een transactie die buiten de handelsuren plaatsvindt, wordt van de ene dag op de andere overgedragen.

P
PEGGED

Pegged price is de prijs waartegen een grondstof bij overeenkomst is vastgesteld. Hierbij zijn twee valuta's in hun bewegingen op elkaar afgestemd.

PIP

Pip is de afkorting voor 'punt in procenten'. Bij forex worden marktpips gemeten in decimalen (0,0001). Als de koers van AUDUSD verandert van 0,64800 naar 0,64810, dan zeggen we dat de variatie van 0,00010 USD 1 pip is.

POSITIE

Een positie wordt ingenomen wanneer een belegger een transactie uitvoert die geen bestaande positie compenseert. De positie is de toestand van een toegezegde transactie.

Q
QUOTE CURRENCY

Dit is de tweede valuta die in een paar wordt genoteerd. In EUR/USD is de quote currency de USD. De koersvaluta wordt ook wel de secundaire valuta of de tegenvaluta genoemd.

R
RALLY

Een rally omvat gewoonlijk snelle of aanzienlijke opwaartse bewegingen in een relatief korte periode na een daling.

RANGE

Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs van een goed over een bepaalde periode.

RATIO

De ratio is de prijs van een valuta in vergelijking met een andere.

RENDEMENT

De winst die een investering gedurende een bepaalde periode oplevert.

RISICOKAPITAAL

De hoeveelheid kapitaal die nooit de algehele financiële stabiliteit van een handelaar in gevaar mag brengen.

RISICOBEHEER

Het identificeren, analyseren, accepteren of verminderen van de onzekerheid in beleggingsbesluiten.

ROLL-OVER

Wanneer de afwikkeling van een deal wordt doorgeschoven naar een andere valutadatum op basis van het renteverschil van de twee valuta's, wordt de swap ook wel Tomorrow Next, Tom-Next of T/N genoemd.

S
SHORT

Bij een short positie verwacht de handelaar dat de prijs in de toekomst zal dalen. Een short positie is het tegenovergestelde van een long positie.

SLIPPAGE

Dit verwijst naar het verschil dat soms in pip-waarde kan worden gevonden tussen het moment waarop een marktorder wordt geplaatst en het moment waarop hij wordt gevuld.

SPIKE

Plotselinge hoge schommelingen of grote prijsdalingen.

SPOTTRANSACTIE

Een spot transactie verwijst naar de aan- of verkoop van een vreemde valuta, financieel instrument of grondstof voor onmiddellijke levering in een zo vroeg mogelijk stadium.

SPREAD

Dit is het verschil tussen de bied- en de laatprijs.

STERLING

Britse pond, ook bekend als "kabel" in forex.

STEUN

Steun treedt op wanneer verwacht wordt dat een neerwaartse trend zal stilvallen door een concentratie van de vraag. Het is het tegenovergestelde van weerstand.

SWAP

Het verschil tussen de rentetarieven van de centrale banken voor elke valuta in een paar en de commissie van de makelaar, wanneer posities 's nachts open blijven staan. De swap kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de rentewijzigingen.

SWISSIE

Term voor de Zwitserse frank in forex.

T
TECHNISCHE ANALYSE

Technische analyse probeert toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

TENDENSLIJN

Curven of rechte lijnen, getrokken om prijstrends te volgen. Stijgende pieken en dalen volgen een opwaartse trend. Afnemende pieken en dalen duiden op een dalende trend.

TICK

Een tick is de minimale toename waarmee een activum in prijs verandert. Het kan zowel opwaarts als neerwaarts zijn.

TRAILING STOP

Dit is een stop-loss prijs die boven of onder de huidige prijs is ingesteld en die kan worden aangepast als de prijs beweegt.

TRANSACTIE

Financiële ruil voor een goed of dienst.

TRANSACTIEDATUM

Dezelfde als de handelsdatum.

TREND

Trends kunnen verwijzen naar zowel opwaartse als neerwaartse prijsevoluties. Een kleine trend is een trend die zich over een maand uitstrekt. Intermediaire zou zich uitstrekken van 1 tot 6 maanden.

U
UPTICK

Dit is een transactie voor een instrument die wordt uitgevoerd tegen een hogere prijs dan de vorige transactie.

V
VALUTAPAAR

De twee valuta die samen een wisselkoers vormen. Het valutapaar EUR/USD wordt beschouwd als het betrouwbaarste valutapaar ter wereld.

VOLATILITEIT

De neiging om snel en onvoorspelbaar te veranderen. Volatiliteit is een maatstaf voor het niveau van de bewegingen binnen een markt of activa.

VRAAG

De prijs waartegen een klant een valutapaar kan kopen. Ook wel aangeduid als "aanbod", "vraagprijs" of "vraagkoers".

W
WIJZIGING

Een actie van een centrale bank wanneer het nodig is om wanverhoudingen bij betalingen of problemen met de valuta van een land op te lossen.

WAARDEVERMINDERING

Als een valuta of ander goed in waarde daalt.

WEERSTANDSNIVEAU

Dit is een moment waarop analisten verkoop verwachten. Weerstand vindt plaats wanneer verwacht wordt dat een uptrend tijdelijk pauzeert, vanwege een concentratie van aanbod.

WERKDAG

Werkdag. Als de bank van een land gesloten is, kunnen geen FX-transacties in de valuta van de gesloten bank worden verricht.

X
X-EFFICIËNTIE

De mate van efficiëntie die bedrijven hanteren onder omstandigheden van imperfecte concurrentie, zoals in het geval van een monopolie.

Y
YARD

De term verwijst naar één miljard.

Z
ZACHTE MARKT

Een scenario waarin er meer verkopers dan kopers zijn. Dit leidt meestal tot snelle prijsdalingen. De term zachte markt wordt het meest toegepast op de verzekeringssector.

ZERO-BETA PORTFOLIO

De zero-beta portefeuilles hebben geen exposure naar de markt, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze in stijgende markten de belangstelling van beleggers zullen trekken.

ZERO COST DOLLAR

Een zero cost dollar strategie wordt gebruikt om zich in te dekken tegen volatiliteit in de prijzen van een onderliggende waarde.

Woordenlijst

A
ACTIVUM

Een activum is een middel met economische waarde dat een individu, bedrijf of land bezit of controleert met de verwachting dat het een toekomstig voordeel of winst zal opleveren. Bij Forex kunnen activa betrekking hebben op in bezit zijnde valuta.

ARBITRAGE

Het is een strategie waarbij een activum gelijktijdig op verschillende markten wordt gekocht en verkocht om te profiteren van de ongelijke prijsverhoudingen.

AUSSIE

Australische dollar

B
BAND

Het is het bereik dat een valuta mag bewegen ten opzichte van een andere valuta op basis van vooraf door de lokale overheid bepaalde voorwaarden. Het wordt ook wel Trading Band genoemd.

BANKRENTE

De rente waartegen de centrale bank leningen verstrekt aan binnenlandse banken. De bankrente is van invloed op de leenrente van commerciële banken.

BASISVALUTA

Basisvaluta is de eerste valuta in de notering van een valutapaar. In USD/JPY bijvoorbeeld is USD de basisvaluta. De basisvaluta staat altijd als eerste in het paar.

BASKET OF MANDJE

Een mandje is een verzameling van meerdere effecten - aandelen, valuta, enz. die een vergelijkbaar thema hebben of bepaalde criteria delen.

BBP (BRUTO BINNENLANDS PRODUCT)

Het BBP is een monetaire maatstaf voor alle goederen en diensten die een land in een bepaalde periode produceert.

BEAR MARKET

Een bear market ontstaat wanneer een markt langdurige koersdalingen doormaakt. Een berenmarkt kan weken of maanden aanhouden. 

BETALINGSBALANS

Alle betalingen tussen de inwoners van een land en de rest van de wereld gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een kwartaal of een jaar, worden opgenomen in de betalingsbalans.

BIED-LAATSPREAD

Bied-laatspread is het verschil in pips tussen de laatprijs (aanbod/verkoop) en de biedprijs (koop/verkoop).

BNP (BRUTO NATIONAAL PRODUCT)

Vergelijkbaar met het bruto binnenlands product, maar dit cijfer omvat ook alle inkomsten die van buiten de landsgrenzen komen.

BOD

De hoogste prijs die een koper wil betalen om op een gegeven moment een bepaald aantal aandelen van een aandeel te kopen.

BOLLINGER BANDS

Een bollinger band is een technisch analytisch hulpmiddel dat de prijzen en de veranderlijkheid van een financieel instrument in de tijd weergeeft.

BUITENLANDSE VALUTA

Een valuta die op een markt buiten het land van herkomst wordt gedeponeerd of geruild.

BULL MARKET

Een bullmarkt is wanneer de prijzen in een opwaartse trend terechtkomen. Die kan weken of maanden duren.

BORGSOM

Het bedrag dat je moet storten om een positie te openen.

C
CALL RATIO

Het rentepercentage voor daggeldleningen. Dit zijn leningen die onmiddellijk opeisbaar zijn.

CANDELSTICK GRAFIEK

Is een stijl van financiële grafiek die gebruikt wordt om koerstrends te beschrijven. Ze worden gebruikt door handelaren om mogelijke koerstrends te bepalen op basis van eerdere patronen.

CASH

Dit is een soort wisseltransactie die op dezelfde dag dat ze wordt gedaan wordt afgewikkeld. Dit is een term die meestal alleen op Amerikaanse markten wordt gebruikt.

CENTRALE BANK

Dit is de belangrijkste economische instelling van een land die de overheid en het commerciële bankwezen van geld voorziet. Deze instelling bepaalt ook de rente en ander monetair beleid en geeft geld uit.

CENTRAL RATIO

Dit is een wisselkoers voor een valuta ten opzichte van de Europese munteenheid. Elke munt kan zich binnen een kleine marge bewegen ten opzichte van de spilkoers.

CONTRACT

Hierbij wordt een overeenkomst gesloten om op een bepaald moment in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde valuta of optie voor een bepaalde periode te kopen of te verkopen.

CONVERSIE

Dit is het proces waarbij een in een bepaalde valuta geprijsd actief of passief wordt geruild tegen een actief of passief in een andere valuta.

CONVERTEERBARE VALUTA

Dit is een valuta die vrij in een andere valuta en voor elk doel kan worden omgezet zonder dat daarvoor toestemming van de betrokken centrale bank nodig is.

CROSS RATE

Dit is een wisselkoers die wordt berekend door de koersen van twee valuta's tegen een derde, meestal de Amerikaanse dollar, af te zetten. 

D
DAGHANDELAAR

Het doel is te profiteren van prijsschommelingen op zeer korte termijn. Een daghandelaar is iemand die binnen dezelfde dag een goed koopt en verkoopt. Dit type handel wordt het meest gedaan op de forexmarkt.

DAGHANDEL

Dit is de activiteit die wordt uitgevoerd door handelaren die op dezelfde dag posities kopen en verkopen. Daghandel kan een zeer winstgevende onderneming zijn, maar gaat ook gepaard met veel risico en onzekerheid.

DOJI

Dit is een veelvoorkomend patroon dat wordt gebruikt bij technische analyse. De candlestick formatie is erg klein, omdat het de open en sluit prijzen volgt die bijna gelijk zijn. In het Japans betekent "doji" "hetzelfde", verwijzend naar de zeldzaamheid dat de open- en sluitkoers precies gelijk zijn.

DUNNE MARKT

Een periode die gekenmerkt wordt door een laag aantal kopers en verkopers.

E
EUR

Dit staat voor de Euro, de munteenheid die door 19 van de 27 landen van de Europese Unie wordt gebruikt.

ENTRY LIMIT

Een order om een valuta of ander actief te kopen tegen een toekomstige prijs die de handelaar vaststelt. Als de markt in de tegenovergestelde richting beweegt is het mogelijk dat de order niet wordt gerealiseerd.

ENTRY STOP

Deze voorziening dient om handelaren te beschermen tegen zware verliezen en beschermt de winst. Dit is een instructie om te kopen of te verkopen als een aandeel of valuta een bepaalde koers bereikt. Een kooporder stelt een prijs in die hoger is dan de huidige koers, terwijl een verkooporder onder de huidige koers wordt gezet.

F
FED FUND RATE

De fed funds rate is de rente die depositobanken, spaarbanken en kredietverenigingen elkaar in rekening brengen voor dagleningen. Het geeft ook aan hoe de Federal Reserve aankijkt tegen de huidige stand van de geldhoeveelheid.

FEDERAL RESERVE (FED)

Centrale bank van de Verenigde Staten.

FOMC

Dit is een vertakking van de Federal Reserve, die het monetaire beleid in de Verenigde Staten dicteert.

FOREIGN EXCHANGE

De forexmarkt is de grootste, meest liquide markt ter wereld, waar dagelijks triljoenen dollars van eigenaar wisselen. Het kopen en verkopen van een valuta tegen een andere. Bij de online forexhandel gaat het om transacties buiten de beurs om.

FOREIGN EXCHANGE SWAP

Dit is het gelijktijdig kopen en verkopen van gelijke hoeveelheden van de ene valuta voor een andere, maar met twee verschillende valutadata. Meestal wordt dit gedaan om leningen in een vreemde valuta tegen voordeligere rentepercentages veilig te stellen.

FOREX

De term wordt het meest gebruikt als het gaat om de handel in vreemde valuta.

FUNDAMENTELE ANALYSE

Het gebruik van economische en politieke gegevens om de toekomstige bewegingen van de markten uit te werken.

FUNDAMENTALS

Rentepercentages, handelsbalans, groeipercentages en fundamentals zijn over het algemeen de macro-economische factoren die prijsbewegingen kunnen bepalen.

FX

Een afkorting die gewoonlijk wordt gebruikt voor de handel in vreemde valuta.

G
GELDIGHEID

Ook bekend als de "laatste handelsdag" moeten handelaren hun opties vóór deze dag sluiten om hun winst of verlies te realiseren.

GEKWALIFICEERDE ANNUÏTEIT

Bijdragen aan een gekwalificeerde annuïteit worden gedaan met dollars vóór belasting.

GOUDEN STANDAARD

Een monetair systeem waarin de economische standaardeenheid gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid goud. Dit systeem werd afgeschaft na de Grote Depressie van de jaren dertig.

H
HANDELSDATUM

De datum (dag, maand, jaar) waarop een transactie plaatsvindt.

HARD VALUTA

Een kenmerk is dat het weinig waarschijnlijk is dat de waarde ervan plotseling in waarde daalt. Elke valuta die gemakkelijk wordt verhandeld en omgezet in andere valuta.

HEDGING

Het is een geavanceerde strategie voor risicobeheer waarbij een handelaar probeert een positie te dekken door een andere te openen. Wordt over het algemeen opgezet als bescherming tegen eventuele verliezen.

HEFBOOMWERKING

Beleggers gebruiken hefboomwerking om hun koopkracht op de markt te vermenigvuldigen. Het verwijst naar het vermogen van een handelaar om marge te gebruiken om grotere transacties te doen. Hefboomwerking kan grotere winsten mogelijk maken, maar ook verliezen doen toenemen.

I
INFLATIE

Hierbij stijgen de prijzen en daalt de koopwaarde van geld. Inflatie wordt soms ingedeeld in drie soorten: Bestedingsinflatie, cost-push inflatie en ingebouwde inflatie.

INITIAL MARGIN

De vereiste eerste storting van onderpand voor het aangaan van een positie als garantie voor toekomstige prestaties.

J
J CURVE

De economische theorie die stelt dat het handelstekort van een land eerst zal verergeren na de waardevermindering van zijn munt.

K
KIWI

Nieuw-Zeelandse dollar

KOOPSIGNAAL

Dit is een signaal dat bepaald wordt door de technische analyse die een handelaar gebruikt. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zal dit signaal aangeven dat het een goed moment is om te kopen. Je merkt een koopsignaal op bij het analyseren van grafiekpatronen of ze kunnen automatisch worden berekend door handelsplatforms.

L
LEIDENDE INDICATOREN

De statistiek over economische activiteit die vaak vooruitloopt op veranderingen in groeicijfers en andere belangrijke prijsbeïnvloedende trends. Ze "leiden" tot het succesvol behalen van algemene bedrijfsdoelstellingen.

LEVERINGSDATUM

De dag waarop een aandelen-, obligatie- of optiehandel moet worden afgewikkeld. In FX wordt dit gewoonlijk de valutadatum genoemd.

LIJNGRAFIEK

De eenvoudigste grafiek om koersbewegingen gedurende enige tijd te volgen. Meestal wordt hij gebruikt in combinatie met andere grafieken om een inter-marktanalyse uit te voeren.

LONG

De verwachting van de handelaar dat de koers in de toekomst zal stijgen. Long posities in een aandelenportefeuille zijn aandelen die gekocht zijn en in bezit zijn.

LOONIE

Canadese dollar, CAD

LOT

Het gestandaardiseerde aantal eenheden dat bij een FX-transactie wordt verhandeld. Een standaard lot is gelijk aan 100.000 eenheden van de basisvaluta. 10.000 eenheden staat bekend als een Mini. 1.000 eenheden is een micro lot.

LIQUIDITEIT

Marktliquiditeit verwijst naar het vermogen van een markt om activa gemakkelijk en snel te kunnen kopen en verkopen. Als een activum een hoge liquiditeit heeft, betekent dat dat veel mensen het kopen en verkopen.

M
MARGE

Margehandel verwijst naar de praktijk van het gebruik van geleend geld van een makelaar om een financieel activum te verhandelen, dat het onderpand vormt voor de lening van de makelaar. Met marge kan je handelen met een hefboom en meer winst maken op prijsschommelingen, maar het kan ook je verliezen versnellen. Als je bijvoorbeeld handelt met een marge van 50:1, hoef je slechts $ 10 te riskeren om een transactie van $ 500 te openen.

MARGIN CALL

Een margin call is een verzoek van je broker om de hoeveelheid eigen vermogen op je rekening te verhogen. Dit wordt gedaan wanneer een handelaar niet genoeg onderpand heeft om potentiële verliezen te dekken.

MARKTORDER

Een marktorder is een order om een aandeel te kopen of te verkopen tegen de op dat moment beste beschikbare marktprijs.

N
NASDAQ

Een online wereldwijde marktplaats waar alle techgiganten staan vermeld.

NETTO WAARDE

De totale waarde van de activa die een bedrijf of persoon bezit minus de passiva.

O
OFFER

Het voorstel van een koper of verkoper om een goed te kopen of te verkopen. Het is ook de beste prijs waartegen gekocht kan worden.

OFF-QUOTE

Off-quote kan voorkomen als er een gebrek aan liquiditeit is in de markt waarin je wilt handelen. Het kan ook voorkomen in tijden van uitzonderlijk hoge volatiliteit op de markt. Dit betekent dat er enige tijd geen nieuwe prijzen op het geselecteerde instrument zijn geweest en dat deze laatste prijzen niet meer als marktprijzen kunnen worden beschouwd.

OPEN POSITIE

Dit is een transactie die tot stand is gekomen, een live transactie. Het kan een koop of verkoop zijn, long of short.

OVER THE COUNTER (OTC)

Dit is elke soort transactie die niet op een fysieke aandelenbeurs plaatsvindt.

OVERNIGHT

Een transactie die buiten de handelsuren plaatsvindt, wordt van de ene dag op de andere overgedragen.

P
PEGGED

Pegged price is de prijs waartegen een grondstof bij overeenkomst is vastgesteld. Hierbij zijn twee valuta's in hun bewegingen op elkaar afgestemd.

PIP

Pip is de afkorting voor 'punt in procenten'. Bij forex worden marktpips gemeten in decimalen (0,0001). Als de koers van AUDUSD verandert van 0,64800 naar 0,64810, dan zeggen we dat de variatie van 0,00010 USD 1 pip is.

POSITIE

Een positie wordt ingenomen wanneer een belegger een transactie uitvoert die geen bestaande positie compenseert. De positie is de toestand van een toegezegde transactie.

Q
QUOTE CURRENCY

Dit is de tweede valuta die in een paar wordt genoteerd. In EUR/USD is de quote currency de USD. De koersvaluta wordt ook wel de secundaire valuta of de tegenvaluta genoemd.

R
RALLY

Een rally omvat gewoonlijk snelle of aanzienlijke opwaartse bewegingen in een relatief korte periode na een daling.

RANGE

Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs van een goed over een bepaalde periode.

RATIO

De ratio is de prijs van een valuta in vergelijking met een andere.

RENDEMENT

De winst die een investering gedurende een bepaalde periode oplevert.

RISICOKAPITAAL

De hoeveelheid kapitaal die nooit de algehele financiële stabiliteit van een handelaar in gevaar mag brengen.

RISICOBEHEER

Het identificeren, analyseren, accepteren of verminderen van de onzekerheid in beleggingsbesluiten.

ROLL-OVER

Wanneer de afwikkeling van een deal wordt doorgeschoven naar een andere valutadatum op basis van het renteverschil van de twee valuta's, wordt de swap ook wel Tomorrow Next, Tom-Next of T/N genoemd.

S
SHORT

Bij een short positie verwacht de handelaar dat de prijs in de toekomst zal dalen. Een short positie is het tegenovergestelde van een long positie.

SLIPPAGE

Dit verwijst naar het verschil dat soms in pip-waarde kan worden gevonden tussen het moment waarop een marktorder wordt geplaatst en het moment waarop hij wordt gevuld.

SPIKE

Plotselinge hoge schommelingen of grote prijsdalingen.

SPOTTRANSACTIE

Een spot transactie verwijst naar de aan- of verkoop van een vreemde valuta, financieel instrument of grondstof voor onmiddellijke levering in een zo vroeg mogelijk stadium.

SPREAD

Dit is het verschil tussen de bied- en de laatprijs.

STERLING

Britse pond, ook bekend als "kabel" in forex.

STEUN

Steun treedt op wanneer verwacht wordt dat een neerwaartse trend zal stilvallen door een concentratie van de vraag. Het is het tegenovergestelde van weerstand.

SWAP

Het verschil tussen de rentetarieven van de centrale banken voor elke valuta in een paar en de commissie van de makelaar, wanneer posities 's nachts open blijven staan. De swap kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de rentewijzigingen.

SWISSIE

Term voor de Zwitserse frank in forex.

T
TECHNISCHE ANALYSE

Technische analyse probeert toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

TENDENSLIJN

Curven of rechte lijnen, getrokken om prijstrends te volgen. Stijgende pieken en dalen volgen een opwaartse trend. Afnemende pieken en dalen duiden op een dalende trend.

TICK

Een tick is de minimale toename waarmee een activum in prijs verandert. Het kan zowel opwaarts als neerwaarts zijn.

TRAILING STOP

Dit is een stop-loss prijs die boven of onder de huidige prijs is ingesteld en die kan worden aangepast als de prijs beweegt.

TRANSACTIE

Financiële ruil voor een goed of dienst.

TRANSACTIEDATUM

Dezelfde als de handelsdatum.

TREND

Trends kunnen verwijzen naar zowel opwaartse als neerwaartse prijsevoluties. Een kleine trend is een trend die zich over een maand uitstrekt. Intermediaire zou zich uitstrekken van 1 tot 6 maanden.

U
UPTICK

Dit is een transactie voor een instrument die wordt uitgevoerd tegen een hogere prijs dan de vorige transactie.

V
VALUTAPAAR

De twee valuta die samen een wisselkoers vormen. Het valutapaar EUR/USD wordt beschouwd als het betrouwbaarste valutapaar ter wereld.

VOLATILITEIT

De neiging om snel en onvoorspelbaar te veranderen. Volatiliteit is een maatstaf voor het niveau van de bewegingen binnen een markt of activa.

VRAAG

De prijs waartegen een klant een valutapaar kan kopen. Ook wel aangeduid als "aanbod", "vraagprijs" of "vraagkoers".

W
WIJZIGING

Een actie van een centrale bank wanneer het nodig is om wanverhoudingen bij betalingen of problemen met de valuta van een land op te lossen.

WAARDEVERMINDERING

Als een valuta of ander goed in waarde daalt.

WEERSTANDSNIVEAU

Dit is een moment waarop analisten verkoop verwachten. Weerstand vindt plaats wanneer verwacht wordt dat een uptrend tijdelijk pauzeert, vanwege een concentratie van aanbod.

WERKDAG

Werkdag. Als de bank van een land gesloten is, kunnen geen FX-transacties in de valuta van de gesloten bank worden verricht.

X
X-EFFICIËNTIE

De mate van efficiëntie die bedrijven hanteren onder omstandigheden van imperfecte concurrentie, zoals in het geval van een monopolie.

Y
YARD

De term verwijst naar één miljard.

Z
ZACHTE MARKT

Een scenario waarin er meer verkopers dan kopers zijn. Dit leidt meestal tot snelle prijsdalingen. De term zachte markt wordt het meest toegepast op de verzekeringssector.

ZERO-BETA PORTFOLIO

De zero-beta portefeuilles hebben geen exposure naar de markt, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze in stijgende markten de belangstelling van beleggers zullen trekken.

ZERO COST DOLLAR

Een zero cost dollar strategie wordt gebruikt om zich in te dekken tegen volatiliteit in de prijzen van een onderliggende waarde.

Vragen & Antwoorden

Wat zijn pips?

Pip is de afkorting voor 'punt in procenten'. Op de forexmarkt worden pips gemeten in decimalen (0,0001). Als de AUDUSD prijs verandert van 0,64800 naar 0,64810, dan zeggen we dat de variatie van 0,00010 USD 1 pip is.

Activa-informatie